Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping

May 8, 2019

I det här avsnittet summerar vi första kvartalet ur ett börsperspektiv, vi berör Riksbankens agerande och diverse händelser som påverkar de finansiella marknaderna. Har börsen återhämtat sig helt från börsfallet i slutet på förra året? Kommer räntan ligga kvar på denna nivå längre än vad som har sagts...


Feb 11, 2019

I årets första avsnitt pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om en rad olika ämnen inom ekonomi. Hur gick börsen 2018? Kommer Storbritannien lämna EU i mars? Vad händer kring statsapparaten i USA? Varför har så många andra länder intresse av konflikten i...


Nov 20, 2018

I det här avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om riksbankens nästa steg och vilka effekter en räntehöjning får på hushållen. De kommer även beröra nedgången på börsen i oktober samt turbulensen...


Oct 9, 2018

I sjätte avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om den globala handelskonflikten mellan USA och Kina som verkar fortsätta. De kommer även beröra valet i Sverige och om det har några effekter på de finansiella marknaderna.


Jun 13, 2018

I femte avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om Italiens nya regering och dess påverkan på EU:s ekonomi, USA:s handelstullar samt vad man ska tänka på inför sommarens semesterperioder.