Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping

Dec 7, 2017

I tredje avsnittet ger vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig en tillbakablick på 2017 och spanar framåt för 2018 både avseende börs och räntor. De ger också en långsökt men spännande förklaring på den amerikanska räntenivån.


Sep 20, 2017

Andra avsnittet handlar om vad som har hänt på börsen och i omvärlden under sommaren och blickar framåt kring vad vi har att vänta av finansmarknaden i höst. Vad innebär det att Riksbanken återigen lämnar styrräntan oförändrad? Hur påverkar tropiska stormar och orkaner finansmarknaden? Detta är några av...


Jun 21, 2017

Den unika situation vi upplever i svensk ekonomi med en negativ ränta i en högkonjunktur gör ämnet minst sagt aktuellt. Svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur med en hög tillväxt och en stark utveckling på arbetsmarknaden. Både företag och hushåll är optimistiska om de kommande månaderna. Den...