Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping

Jun 21, 2017

Den unika situation vi upplever i svensk ekonomi med en negativ ränta i en högkonjunktur gör ämnet minst sagt aktuellt. Svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur med en hög tillväxt och en stark utveckling på arbetsmarknaden. Både företag och hushåll är optimistiska om de kommande månaderna. Den...