Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping

Oct 9, 2018

I sjätte avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om den globala handelskonflikten mellan USA och Kina som verkar fortsätta. De kommer även beröra valet i Sverige och om det har några effekter på de finansiella marknaderna.