Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping

Nov 20, 2018

I det här avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om riksbankens nästa steg och vilka effekter en räntehöjning får på hushållen. De kommer även beröra nedgången på börsen i oktober samt turbulensen...