Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping


Mar 15, 2018

I fjärde avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om den amerikanska turbulensen, handelstullar och spridningseffekter.