Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping


Jun 13, 2018

I femte avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om Italiens nya regering och dess påverkan på EU:s ekonomi, USA:s handelstullar samt vad man ska tänka på inför sommarens semesterperioder.