Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping


Jun 21, 2017

Den unika situation vi upplever i svensk ekonomi med en negativ ränta i en högkonjunktur gör ämnet minst sagt aktuellt. Svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur med en hög tillväxt och en stark utveckling på arbetsmarknaden. Både företag och hushåll är optimistiska om de kommande månaderna. Den inhemska ekonomin mår bra samtidigt som efterfrågan från omvärlden stärks. Vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback liv- och pensionsansvarig pratar mer kring detta och ger svar på många frågor.