Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping

Nov 20, 2018

I det här avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om riksbankens nästa steg och vilka effekter en räntehöjning får på hushållen. De kommer även beröra nedgången på börsen i oktober samt turbulensen...


Oct 9, 2018

I sjätte avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om den globala handelskonflikten mellan USA och Kina som verkar fortsätta. De kommer även beröra valet i Sverige och om det har några effekter på de finansiella marknaderna.


Jun 13, 2018

I femte avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om Italiens nya regering och dess påverkan på EU:s ekonomi, USA:s handelstullar samt vad man ska tänka på inför sommarens semesterperioder.


Mar 15, 2018

I fjärde avsnittet pratar vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig om den amerikanska turbulensen, handelstullar och spridningseffekter.