Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping

May 8, 2019

I det här avsnittet summerar vi första kvartalet ur ett börsperspektiv, vi berör Riksbankens agerande och diverse händelser som påverkar de finansiella marknaderna. Har börsen återhämtat sig helt från börsfallet i slutet på förra året? Kommer räntan ligga kvar på denna nivå längre än vad som har sagts...