Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekonomipodden - Länsförsäkringar Jönköping


Dec 7, 2017

I tredje avsnittet ger vår finanschef Jesper Rundbäck och Jennike Jarlback, liv- och pensionsansvarig en tillbakablick på 2017 och spanar framåt för 2018 både avseende börs och räntor. De ger också en långsökt men spännande förklaring på den amerikanska räntenivån.